Krav Maga – mer än fysisk träning

Självförsvar handlar om så mycket mer än att kunna slåss fysiskt. En fight är också alltid 100 procent mental. Som Don Pentecost säger i sin bok ” Put Em DownTake Em Out!: Knife Fighting Techniques from Folsom Prison” (som jag förövrigt rekommenderar) “Viljan att vinna är viktigare än förmågan att vinna. Visst du behöver vara fysiskt stark om du ska kunna försvara dig själv eller någon annan. Du behöver ha konditionen, det är en klar fördel att vara snabb, teknisk, kunna slå hårt, absorbera kraften i en attack och kunna ignorera smärta, men ännu viktigare är att du har tränat och förberett dig mentalt.

Krav Maga

Krav Maga bygger på de fyra pelarna: fysisk-, taktisk-, teknisk och mental träning. Tillsammans ger de dig den bästa grunden för att kunna försvara dig i ett skarpt läge. Även om alla delar är viktiga är den mentala träningen ändå den mest avgörande. Mental träning handlar bland annat om din inställning och din förmåga att hantera dina känslor och den stress en våldsam eller hotfull situation för med sig. Den fysiska och mentala träningen går många gånger hand i hand. När du sparras, tränar olika tekniker och försvar tränar du också din förmåga att hantera stress, ta smällar, fatta snabba beslut, inte ge upp o s v.

Mental träning

För de allra flesta av oss är tröskeln för att använda våld hög, vi vill inte skada andra människor. Som författaren och självförsvarsexperten Tim Larkin säger “våld är sällan svaret men när det är det är det det enda svaret”. De flesta av oss kommer förhoppningsvis aldrig behöva använda våld men skulle vi behöva göra det behöver vi kunna passera den där tröskeln.

Den mentala träningen inom Krav Maga är uppdelad i fyra aspekter: – hantera stress – hantera känslor – förbättra tekniker och – skapa önskade mentala tillstånd. När det gäller stress tränar vi för att hantera de olika känslor som kan uppstå vid en hotfull situation såsom exempelvis rädsla, ångest och raseri. Målet är vi trots stressen och de olika kroppsliga reaktioner den för med sig ska kunna analysera situationen, fatta beslut och kunna kontrollera oss själva. Förmågan att kontrollera känslor är viktig av flera skäl men kanske främst för att vi vill vara så mentalt disciplinerade att vi kan hantera våra känslor och undvika att de styr oss. I träningen ingår att öva på att snabbt skifta från ett avslappnat tillstånd till att kunna koppla på aggressivitet, mod och beslutsamhet. När det gäller träning för att förbättra våra tekniker är visualisering (som beskrivs lite mer ingående nedan) och övningar i koncentration och avslappning viktiga. Vi tränar för att skapa ett önskat mentalt tillstånd genom att inpränta i oss själva att vi är vinnare, att vi kan klara av olika situationer och nå våra mål. I en våldsam och hotfull situation vill vi identifiera oss med den som är i en i den dominanta positionen. I träningen använder vi oss bland annat av ankring för att koppla ihop olika mentala tillstånd med olika kroppsliga rörelser.

Visualisering

Visualisering anses vara ett av de mest kraftfulla verktygen vid mental träning. En av anledningarna till det är att vår hjärna inte gör någon skillnad på det vi faktiskt upplever rent fysiskt och det vi tänker att vi upplever. Du kan alltså träna dig mentalt genom att visualisera olika scenarion som en träning i att exempelvis hantera känslor, förbereda dig på det värsta och på hur du skulle agera för att hantera en attack. Kolla in det här klippet om hur du kan lära dig att visualisera som ett proffs.

Träna självförsvar med oss

Den 21/1 drar vårens termin igång på Självförsvarsakademin, kom och träna med oss så får du en allsidig, utmanande och rolig träning. Våren är förutom den vanliga träningen också fylld med mycket scenarioträning inom- och utomhus, träning i mörker, i vanliga kläder och vi kommer dessutom erbjuda tre extra seminarier med olika fokus (kniv-, pistol och ett women only).

Välkommen!

Scroll to Top
Scroll to Top