Självförsvar

Självförsvar handlar om att försvara sig själv i vilken situation det än månde vara och med de medel som står till buds i situationen och omgivningen.

Självförsvarsakademin lär ut Krav Maga enligt det internationella förbundet Krav Maga Globals läroplan vilket innebär att de verktyg (såväl psykologiska som fysiska) vi lär ut är kvalitetssäkrade och noggrant utmejslade av specialister som utbildat såväl polisiär som militär personal.

En fysisk konfrontation kommer sällan som en blixt från klar himmel. Allt som oftast föregås den fysiska attacken av en verbal konflikt som stegvis trappas upp och blir hotfullare och hotfullare. Med detta i åtanke är det logiskt att  Krav Maga är designat med en annan utgångspunkt än till exempel MMA och boxning. Exempelvis utgår Krav Maga från en position där man står med benen bredvid varandra, som man gör i det vardagliga livet. Utgångspositionen är uttänkt så att man snabbt skall kunna försvara sig och växla till en fysisk konfrontation men att man, till dess att man är säker på att det faktiskt blir en fight, in i det längsta försöker lugna den som hotar och att strävan så länge det går är att undvika slagsmål. Det finns inget vinna i Självförsvar, det viktiga är att komma hem oskadd och det enklaste sättet att göra det på är att undvika slagsmål.

I enlighet med stycket lägger också vi på Självförsvarsakademin stor vikt på mental träning. Dels i konflikthantering och hur man samtalar och för sig för att på ett så smidigt som möjligt sätt undvika konflikt men också hur man känner igen att en situation håller på att eskalera – innan den har gjort det. Genom att känna igen det på ett tidigt stadium kan man också agera mycket mer välförberett eftersom att man redan är medveten om vad som komma skall.

Vi förbereder oss på detta i vår träning på ett flertal olika sätt:

  • Vi tittar på övervakningsvideos där situationer har eskalerat, pausar och reflekterar – hur ser personernas kroppsspråk ut? Vem ser ut att ha övertaget? Vilka utgångar finns tillgängliga om man vill springa iväg?
  • Vi samtalar om hur man ska förhålla sig till de situationer och människor som hotar en. Hur ska man föra sig, vilket kroppsspråk är lämpligt vid vilka situationer? Och när är det bättre att slå först än att springa och vice versa?
  • Vi utför regelbundet det som vi kallar för Scenarioträning – det vill säga träning i autentiska miljöer där vi samtidigt studerar exempel på när överfall har skett i exempelvis en tunnelbaneingång för att sedan upprepa scenen och försöka klara oss så gott vi kan.

Genom att införliva självförsvarstänket i hela träningen och det mentala som en del av uppbyggandet av självförtroende får vi till en personlig utveckling som är större än bara bättre fysisk prestation. Vi vill att våra elever ska stärkas även mentalt och få ett bättre självförtroende och självkänsla då detta är något som inte bara underlättar i hotfulla situationer men i hela livet.

 

 

Scroll to Top
Scroll to Top