Krav Maga

Rötter i Israel

Krav Maga, ibland förkortat KM är samlingsnamnet för flera självförsvars- och närstridssystem med rötterna i Israel. Krav Maga utvecklades av Imi Lichtenfeld på 1930-talet, men sedan metoden togs i bruk av den israeliska armén på 1960-talet har det tillkommit civil-, polisiär- och tredjepartstillämpningar. Som utövare av Krav Maga tränar man försvar mot hot och attacker på ett flertal sätt; stående, sittande, liggande, mot vapen, mot flera angripare, i mörker, i trånga utrymmen, i stressade situationer och så vidare. Teknikerna bygger till stor del på instinktiva rörelser och reflexer och Krav Maga anses av många vara en metod som ger stora resultat på relativt kort tid.

En ingenjörsmässig syn på självförsvar

Det finns lika många sanningar om självförsvar och kampsport som det finns utövare. Det som gjort att vi på Självförsvarsakademin har valt att undervisa i just Krav Maga är att det är en realistisk och oglamorös syn på vad som behövs för att faktiskt försvara sig när man hamnar under reellt hot.

Krav Maga är ett självförsvarssystem där man tittat på olika stilar av kampsport och självförsvar och valt ut och utvecklat just de delar som visat sig fungera i skarpa situationer. Detta har sedan testats och utvecklats av den israeliska armén sedan 1960-talet.

Självförsvarssystemet är mycket jordnära och befriat från ritualer. Det närmaste en rit som finns är att varje pass påbörjas och avslutas genom att säga “Kiddah” (buga på hebreiska). Detta symboliserar att man lämnar allt det personliga hemma för att helhjärtat koncentrera sig på passet.

Slag mot skrev, ögon och hals

Så vad innebär då “praktiskt försvar” i praktiken? Hur skiljer sig det från stilar som till exempel MMA, Muay thai, boxning och karate?

För det första är det viktigt att göra en distinktion mellan kampsport och självförsvarssystem. Kampsport är, som man hör på namnet, en sport. Det innebär att systemet är designat för att man ska kunna tävla i det och ofta finns också regler för vad som är tillåtet eller inte (i MMA är det till exempel förbjudet att slå i bakhuvudet. En får inte sparka mot huvudet om personen ligger ner och en får inte peta i ögonen, slå i skrevet eller mot halsen). Dessutom är det många kampsporter som utgår ifrån att utövarna har en viss typ av utrustning – exempelvis boxningens stora handskar som gör att man kan blocka och attackera på vissa sätt som är omöjligt att göra om man slåss med bara händer på grund av såväl händernas storlek som skaderisken för en själv om en utför teknikerna utan lämpliga handskar.

Dessutom gör själv tävlingsmomentet att båda deltagarna är medvetna om att det snart blir slagsmål. De två tävlandes är ofta invägda för att vara i samma storlek, och de har ofta ungefär samma erfarenhet. Detta är ett konstgjort utgångsläge som det är svårt att dra nytta av om man blir attackerad i verkligheten.

Sanningen är att de flesta slagsmål ute i verkliga livet sker när någon som är större, starkare och/eller i en grupp med numerärt överläge attackerar någon som är mindre och har svårt att försvara sig. Ofta sker attacken efter en verbal upptrappning. I det verkliga livet finns inga regler och som vi nu konstaterat kommer den som attackerar sannolikt ha ett övertag, om än “bara” ett psykologiskt sådant.

Det finns dock ett antal kroppsdelar som alltid är ömtåliga, oavsett hur stor och stark en är, nämligen skrev, ögon och strupe. Därför är också många av Krav Magans tekniker inriktade på dessa kroppsdelar, då en effektiv attack mot dem är ett relativt enkelt sätt att försäkra sig om att komma hem oskadd.

Självförsvarsakademins syn på Krav Maga

Självförsvarsakademin har valt Krav Maga som sin huvudutövning av den anledningen att det är det självförsvarssystem som fungerar bäst. Krav Maga är utformat för att man ska kunna ta sig ur hotfulla och jobbiga situationer. Självförsvarssystemet lägger också en stor vikt vid mental träning och förberedelse på hur man hanterar och undviker hotfulla situationer. Den bästa striden är den som inte behöver utkämpas och där ser vi att Krav Maga erbjuder sina utövare goda verktyg.

Klubbens grundare Hugo såg ett behov av att lära sig Krav Maga efter det att han bevittnat en misshandel när han var utomlands. Det hela eskalerade snabbt till en för honom personligen hotfull situation när han försökte ingripa och han insåg då att han, trots många års utövande av andra kampsporter, inte hade speciellt mycket att komma med när det gällde en riktig konfrontation. Detta fick honom att söka sig till Krav Magan, då det är ett självförsvarssystem som till skillnad från många kampsporter (Puritaner brukar envisas med att säga att Krav Maga inte är en kampsport utan ett självförsvarssystem) är helt och hållet utformat för att användas i skarpa situationer.

Scroll to Top