Kids instructor courser Krav Maga

Instruktörer

Hugo Wolgers

Hugo Wolgers är också grundare av Självförsvarsakademin och har genomgått flera instruktörsutbildningar.

General Instructor course

En utbildning på 23 dagar som syftar till att utveckla deltagarens fysiska Krav Maga skicklighet och kombinera det med en förmåga att utbilda andra. Utbildningen avslutas med en examination där både fysisk skicklighet och förmåga att lära ut bedöms. Efter avslutad utbildning erhålls en instruktörscertifiering från Krav Maga Global (KMG) auktoriserad genom KMGs chefsinstruktör, Eyal Yanilov.

Womens Instructor course

Womens Instructor Course (WIC) har utvecklats för att möta de specifika behov och förutsättningar som behövs för att på bästa sätt instruera och utbilda kvinnor i Krav Maga. Teknikerna är skräddarsydda för kvinnor och karaktäriseras av att de är effektiva tekniker avsedda att användas vid våldsamma sexuella och kriminella attacker och fungerar även i situationer där den ena parten har ett fysiskt underläge.

Kids Instructor course

Krav Maga Kids Instructor Course (KIC) fokuserar på att lära instruktörer utbilda barn och unga i en trygg och lekfull miljö. Utbildningen ger träning i att på ett korrekt och framgångsrikt sätt guida barn och unga i träningen. De förmågor instruktörerna erhåller under kursen skiljer sig från de som behövs vid träning av vuxna. Instruktören får efter avslutad utbildning en bred instruktörsutbildning med god förmåga att kommunicera med barn och deras föräldrar.

Combat Mindset and Mental Conditioning Course

Kursen fokuserar på att lära sig och lära ut att vara fokuserad och avslappnad, redo och uppmärksam samt att utveckla och stärka förmågan att fatta beslut under stressfyllda omständigheter. Kursen innehåller moment som: vad skapar stress, flight, fight och frysreaktioner som responser på stress, vad påverkar vårt mentala tillstånd, kontrollerad aggression, andningstekniker mm.

Public and Private Transportation Instructor Course

Public and Private Transportation Instructor course är en utbildning som går ut på att på ett effektivt sätt lära sig att förhindra, undvika och lösa våldsamma konfrontationer inuti bilar, bussar, spårvanar, flygplan och i närheten av bilar, bussar, stationer mm. 

Jennifer Sternberg

General Instructor course

En utbildning på 23 dagar som syftar till att utveckla deltagarens fysiska Krav Maga skicklighet och kombinera det med en förmåga att utbilda andra. Utbildningen avslutas med en examination där både fysisk skicklighet och förmåga att lära ut bedöms. Efter avslutad utbildning erhålls en instruktörscertifiering från Krav Maga Global (KMG) auktoriserad genom KMGs chefsinstruktör, Eyal Yanilov.

Combat Mindset and Mental Conditioning Course

Kursen fokuserar på att lära sig och lära ut att vara fokuserad och avslappnad, redo och uppmärksam samt att utveckla och stärka förmågan att fatta beslut under stressfyllda omständigheter. Kursen innehåller moment som: vad skapar stress, flight, fight och frysreaktioner som responser på stress, vad påverkar vårt mentala tillstånd, kontrollerad aggression, andningstekniker mm.

Scroll to Top