Kvinna går ensam på gata

Vad händer i kroppen när vi utsätts för hot?

Hjärnans olika försvarssystem

När vi utsätts för plötsliga och oväntade våldsamma händelser aktiveras olika försvarssystem i vår hjärna. Ofta försöker vi i första hand fly, kan vi inte det försöker vi slåss, kan vi av någon anledning inte slåss, exempelvis för att vi uppfattar situationen som alltför hotfull eller övermäktig kan vi hamna i ett frystillstånd. I det paralyserade tillståndet kan vi få svårt att röra oss, kroppen skakar och darrar okontrollerat, vår andning ökar, kroppstemperaturen sänks och vi kan reagera genom att dissociera, d v s förflytta oss psykologiskt från situationen för att slippa vara närvarande. Alla dessa reaktioner på en hotfull situation är reflexmässiga, vi tänker inte efter, vi styr inte, vi bara gör. Syftet är överlevnad. Reaktionsmönstret att frysa vid hot finns hos alla däggdjur, hos människor är det generellt sett vanligare hos kvinnor och barn. Hur vi reagerar antas påverkas exempelvis av hur hotfull vi upplever situationen, hur våra tidigare erfarenheter ser ut, av genetiska faktorer och av förväntan och socialisering.

Kan vi förändra våra naturliga försvarssystem?

Forskning visar att långvarig och upprepad träning ger strukturella förändringar i hjärnan vilket talar för att vi kan förändra hur vi fungerar och agerar. I självförsvarsträningen ingår det att simulera olika realistiska scenarion med hög stressnivå (attacker inom- och utomhus, i trånga utrymmen, med eller utan vapen, med en eller flera angripare o s v). Det händer att min naturliga reaktion, när jag upplever att jag inte rår på en situation under träningen, är att ge upp. Det kan handla om när vi tränar knivattacker, strypgrepp eller vid sparring. Det är ju på intet sätt en reell hotfull situation och kan inte jämföras med en oväntad våldsam händelse, ändå reagerar jag reflexmässigt på det sättet. Jag tror att självförsvarsträningen kan stärka mina förutsättningar för att fortsätta kämpa för att sätta mig själv i säkerhet och försvara mig om det skulle krävas. Jag gissar också att om jag har tagit mig ur olika grepp och försvarat mig mot knivattacker, sparkar och liknande många gånger kan jag skapa nya reflexmässiga reaktioner och också förändra vad jag instinktivt uppfattar som hotfullt och övermäktigt.

Fight/flight

Vi kan inte med säkerhet veta hur vi kommer att reagera om vi utsätts för en oväntad våldsam händelse. Det jag vet är att jag vill öka mina förutsättningar för fight/flight! Det gör mig mer trygg. På köpet har jag roligt, stärker mig själv fysiskt, mentalt och får ett bättre självförtroende.

Vill du också träna Krav Maga? Klicka här.

Scroll to Top