Träning i olika miljöer

Varför är det så viktigt att träna i olika miljöer och under olika förutsättningar? Den miljö vi befinner oss i påverkar hur vi uppfattar både situationen, vår angripare, vad hen gör och hur pass effektivt vi kommer att kunna försvara oss. Det påverkar också vår möjlighet att fatta tekniska och taktiska beslut i stunden. I […]

Träning i olika miljöer Read More »