Olika steg i en konfrontation

En konfrontation kan se ut på många olika sätt, den kan bli våldsam, lugnas ned, den kan vara överraskande eller gå att förutse, den kan pågå i några sekunder eller trappas upp under lång tid. Konfrontationer delas in i olika steg där varje steg kräver olika angreppssätt och färdigheter. Det övergripande målet vid en konfrontation […]

Olika steg i en konfrontation Read More »