Mental conditioning – del 2

Mental träning I en situation med hög stress är de mentala utmaningarna ofta svårare att hantera än de fysiska. Oavsett hur säker du vanligtvis känner dig på att du kan hantera olika situationer kommer din förmåga och tilltro till dig själv att sättas på prov när du utsätts för stress. Det är därför lika viktigt […]

Mental conditioning – del 2 Read More »