Ta initiativet

Taktiskt självförsvar handlar om att ta eller återta och därefter behålla initiativet vid en konfrontation. Det innebär att du så snabbt som möjligt bestämmer dig för ett tillvägagångssätt som avslutar konfrontationen på dina villkor (ditt strategiska mål). Du agerar alltså proaktivt istället för reaktivt.

Varför är det viktigt att vara proaktiv? Väntar du bara in och svarar på angriparens val av tajming och attack hamnar du i en situation där angriparen har initiativet och du försöker att ta tillbaks det. Det är riskabelt att hoppas på att dina svar på motståndarens attacker ska lyckas avsluta konfrontationen. Även i lägen då överraskas av motståndarens attack ska du alltid försöka att ta initiativet så snart du kan. Du vill vara den som har kontroll över situationen.

Attack som bästa försvar

Även om det i träningen läggs mycket fokus på att lära sig behärska defensiva tekniker är det viktigt att du också tränar på att vara den som handlar först. Du vill inte omedvetet träna in ett förhållningssätt där angriparen styr när du ska anfalla, på vilket sätt och med hur mycket kraft. Ett reaktivt förhållningssätt gör att du behöver klara av att uppfatta att attacken kommer, vad det är för slags attack och svara med korrekt respons. Det ger dig definitivt mindre kontroll och sämre odds.

När du tränar är det också viktigt att du försvarar dig aggressivt, inte avslutar ditt försvar och dina motattacker för tidigt eller blir ståendes kvar framför angriparen. Först när motståndaren är oskadliggjord är attacken avslutad.

Tidsram och framåtriktat försvar

Varje attack har en tidsram. Dina möjligheter ser olika ut beroende på när i tidsramen du uppfattar attacken. När du agerar och svarar på attacken snabbt kallas det för ett framåtriktat försvar. I träningen behöver du först lära dig att behärska försvaret och därefter öva på att svara på attacken på olika sätt beroende på vart i tidsramen du upptäcker den.

Ett exempel: Överraskas du av ett strypgrepp framifrån har du inget annat val än att göra försvaret och därefter gå till motattack. Ser du attacken komma kan du hindra den genom att attackera först, plocka upp ett objekt du kan använda som vapen, använda olika former av kroppsförsvar eller genom att använda kommandon som “backa”, “stopp” eller liknande. Kommandon kan få motståndaren att stanna upp eller distrahera hen så att du exempelvis kan förflytta dig från hotet. Läs mer om hur du kan hantera hot och konfrontationer här.

I träningen lär du dig att handskas med olika situationer genom att variera attackerna på olika sätt, exempelvis genom att ha stängda ögon, hantera flera attacker efter varandra, flera motståndare, överfall och liknande.

Alltid attackera först?

Behöver du alltid vara den som attackerar först för att vara den som tar initiativet? Nej, det kan betyda att du är den som attackerar först. En förebyggande attack har många fördelar, den överraskar motståndaren, orsakar smärta och ger dig ett övertag. Du kan också bestämma dig för att förflytta dig från situationen innan konfrontationen blivit fysisk. Det kan också handla om att du säger eller gör något som får angriparen att tappa viljan att attackera dig, att du positionerar dig på ett sätt som gör det svårt för angriparen att attackera dig, eller om att hitta ett objekt och använda det som vapen. I en situation där du inte kan attackera, exempelvis för att du är fasthållen, kan det handla om att vänta och vara uppmärksam på första bästa tillfälle att gå till motattack.

Du strävar efter ett mindset där du använder din mentala eller fysiska kapacitet för att ta kontroll över situationen. Du behöver snabbt kunna planera för hur du ska hantera situationen du befinner dig i och hela tiden vara beredd på att förändra eller modifiera planen om förutsättningarna förändras.

Här kan du kolla in ett klipp från scenarioträning på en bar.

Nästa inlägg fokuserar på hur vi kan handskas med flera motståndare.

Fritt efter Graham Kuerschner text “Taking the initiative”

Scroll to Top
Scroll to Top