Slåss på mark

I Krav Maga tränar vi för att hantera verkliga konflikter och situationer. Blir du attackerad är målet att förbli ståendes men du behöver också kunna försvara dig och gå till mottack om du skulle hamna på marken.

Varför vill vi då till varje pris undvika att hamna på mark? På marken är vi mer sårbara då vår handlingsförmåga och överblick begränsas när vi ligger ned. Målet med träningen är därför att du ska kunna skydda dig själv, om du hamnat på marken, så snabbt som möjligt komma på fötter igen och slutligen att du ska kunna neutralisera hotet. Skillnaderna mellan en träning och en verklig situation är förstås stora. Utöver självförsvarstekniker tränar vi därför på att hantera stress, flera motståndare och på att förvänta oss att situationen och förutsättningarna snabbt kan förändras.

Hur många fighter slutar på marken?

Bakari Akil II (Ph.D) assisterande professor i kommunikation på Middle Georgia College har studerat film från övervakningskameror för att undersöka och upptäcka mönster i våld och ta reda på hur många fighter som slutar på marken. Studien kom fram till följande:

  • 42% av alla fighter slutade med båda personerna på marken. 72% slutade med åtminstone en person på marken.
  • I 57% av fallen blev den som hamnade på marken nedtagen eller kastad till marken. 7% puttades, 35% blev nedslagna och 1% föll till marken efter en spark.
  • Den person som först hamnade på marken förlorade fighten i 57% av fallen och i 33% av fallen gick det inte att avgöra vem som vann, 8% av dem som hamnat på mark och fortsatte försvara sig och gå till motattack lyckades vinna fighten. Siffrorna var omvända i de fall då personen var den som hamnade på marken som tvåa eller lyckades förbli ståendes (57 % vann, 8 % förlorade).

Självförsvarstekniker på mark

Det är ett faktum att många människor som av olika skäl hamnar på marken med hög fart skadar sig. En av de första sakerna du behöver lära dig är därför att ta emot dig själv på ett kontrollerat sätt. Därför tränar vi tidigt på exempelvis fram- och bakåtrullningar och olika falltekniker. Syftet är att vi ska minimera fallets inverkan på kroppen och minska skaderisken. Vi tränar också på att snabbt och effektivt ta oss upp från marken.

Framåtrullningar

Stående motståndare

Vi kan befinna oss i eller hamna i en situation där vi är extra utsatta, kanske attackeras vi när vi sitter på en stol, sitter på marken eller ligger ned. Vi behöver därför träna på att försvara oss mot sparkar, slag och vapen där den som attackerar står upp och vi sitter eller ligger ned. Ett exempel på en sådan situation är om vi ligger på marken och motståndaren försöker sparka mot vårt huvud. Försvaret är en blockering med underarmen samtidigt som du flyttar huvudet. Därefter följer du upp med sparkar mot skrev och knän tills du kan ta dig upp på ett säkert sätt.

Eyal Yanilov visar hur du försvarar dig mot sparkar från mark

När båda är på marken

Här handlar det om olika situationer, exempelvis att den som attackerar sitter på dig, bredvid dig eller mellan dina ben, stryper dig, håller fast dig eller försöker slå mot kropp eller huvud. Teknikerna för försvar när både den som attackerar och den som blir attackerad befinner sig på marken bygger på samma tekniker och principer som när båda står upp. Det som läggs till är hur du skapar avstånd och förflyttar dig på mark.

Exempelvis kan vi jämföra en situation där den som attackerar försöker strypa dig framifrån när ni båda står upp. Du försvarar dig genom att “plocka”/ta bort motståndarens hand samtidigt som du skapar avstånd genom att slå mot bröst eller haka för att därefter följa upp med sparkar och/eller slag och slutligen med att scanna av och förflytta dig. I en situation där den som attackera dig sitter vid sidan om dig och stryper dig gäller samma principer och tekniker. Genom en plockande rörelse simultant med ett slag mot bröst/haka eller strupe får du motståndaren att släppa taget om din hals. Du skapar avstånd och knuffar bort motståndaren genom att få upp ditt knä/ben mot bröstet på personen och sparkar därefter bort densamma, tar dig upp och scannar av.

Försvar mot vapen

Vi behöver vara förberedda på att en fight på mark kan involvera någon form av vapen. Antingen ett vapen som den som attackerar dig redan har eller ett objekt i närheten som en sten, glasbit eller en pinne som personen får tag i. Även här använder vi oss av samma tekniker och principer som vid en attack där båda står upp.

Försvar mot kniv (Matilda och Hugo)

Sammanfattningsvis

Hamnar du på marken under en fight är du mer utsatt, har begränsad överblick och begränsade möjligheter att försvara dig. Vi tränar därför både för att undvika att hamna där och för att kunna hantera situationer där vi inte kan undvika det. Det finns undersökningar som kommit fram till att endast 8 % av dem som första hamnar på marken vinner fighten. Förblir du ståendes har du enligt samma undersökning 57 % chans att utmanövrera den som attackerat dig.

Eftersom vi tränar för en verklig situation behöver vi lära oss att hantera många olika situationer och vara beredda på att förutsättningarna snabbt kan förändras. En motståndare kan bli flera, även om attacken först inte involverade vapen kan den plötsligt göra det. En av huvudprinciperna i Krav Maga är att vi löser många olika sorters problem med samma eller liknande lösningar. Det innebär att du snabbt kan lära dig hantera många olika situationer och att din reaktionstid minskar eftersom du behöver fatta färre beslut i en stressad situation.

Träna hårt och ha kul!

Scroll to Top