gunman

Situationsnärvaro

Vad är situationsnärvaro?

Situationsnärvaro handlar om förmågan att ta in information från omgivningen och människorna i den, kunna tolka den informationen och därefter handla utifrån vad situationen kräver. En del menar att din förmåga att vara uppmärksam på och kunna läsa av omgivningen är mest avgörande för din säkerhet. De flesta gärningsmän letar efter lätta offer så ju mindre sårbar du ser ut och ju mer uppmärksam du är desto mindre risk för att bli attackerad eller utsatt.

Coopers color code – for self defense awareness

I sin bok, Principles of Personal Defense har vapenexperten Jeff Cooper skapat ett färgsystem där varje färg representerar en persons uppmärksamhet och fokus som reaktion på en hotfull situation.

KOD VIT – här är du helt oförberedd, du är inte medveten om din omgivning och människorna runt dig. Alla förövare letar efter offer som är i detta tillstånd. Din uppmärksamhet är inte påkopplad och du känner dig säker oavsett om du är det eller inte.

KOD GUL – i detta läge är du avslappnat uppmärksam och medveten om olika möjliga hot. Här bör du vara största delen av tiden. I detta tillstånd är det svårt för någon att överraska dig.

KOD ORANGE – en förhöjd nivå av uppmärksamhet som uppstår när du känner att någonting inte står rätt till. Här försöker du avgöra hur hotfull situationen är genom att utvärdera och fatta beslut.

KOD RÖD – I detta läge är du i en konflikt och behöver agera på de beslut du fattade i kod orange. En generell princip är att aldrig stanna och slåss om det finns en chans att fly. Ju mer du känner till om det psykologiska spelet vid en konflikt eller ett hot och olika vanliga knep vid rån och liknande desto större chans har du att undvika detta läge.

Läs också mer om en annan modell som beskriver hur den mänskliga reaktionsförmågan fungerar och ger oss verktyg för snabbare problemlösning O.O.D.A loopen.

Utveckla din situationsnärvaro

Precis som många andra förmågor kan din situationsnärvaro också utvecklas och bli mer eller mindre automatiserad. Det gäller bara att börja öva. Det är inte meningen att du ska bli paranoid och se varje situation som potentiellt hotfull, bara att du ska höja blicken, göra det till en vana att läsa av det som sker omkring dig och förbereda dig genom att tänka igenom och öva olika möjliga scenarion och möjliga sätt att handla i olika situationer.

Var uppmärksam på människorna i din omgivning – Genom att observera människor och deras beteenden kan du uppmärksamma om någonting inte verkar vara som det ska.

Uppmärksamma din miljö – Varje miljö och alla personer har en baslinje, alltså det som är normalt i en given situation. Gör det till en vana att observera baslinjen överallt där du vistas. På så vis lär du dig att registrera vad som är vanligt förväntat i just den miljön och kan lättare upptäcka det som avviker. Avvikelser är det som antingen inte händer men som borde hända eller tvärtom det som händer men som inte borde hända.

När du kommer till en ny miljö ställ dig dessa baslinjefrågor: Vad händer här, vad är det här ställets normala tillstånd, normala förväntade aktivitet, hur beter sig folk vanligtvis här? Vad skulle få någon eller någonting att stå ut?

Se dig omkring när du är ute, sitt inte fördjupad i en bok eller med din telefon. När du rör dig inne i en butik eller en restaurang, gör det till en vana att leta efter alternativa utgångar, tänk igenom vad du själv skulle kunna använda för att försvara dig om du behöver, exempelvis din väska, dina nycklar, ett bälte eller något du hittar i omgivningen, en stol, en flaska eller liknande.

Uppmärksamhet på dig själv – Ditt omedvetna kan plocka upp känslor och stämningar som ditt medvetna jag inte fångar, det vi brukar kalla intuition, magkänsla eller ett sjätte sinne. Nonchalera inte känslan av att något inte stämmer eller känns obehagligt.

Ju mer du över desto lättare kommer du att upptäcka det som tidigare skulle ha gått dig förbi.

Kolla in den här videon som handlar om situationsnärvaro

Sammanfattningsvis

Upprätta en baslinje i alla miljöer du vistas i så du kan leta efter det som avviker. Ha en plan för vad du ska göra om något oväntat sker. Öva, öva, öva. Börja med något lätt som att alltid leta efter alternativa utgångar när du går in i en byggnad och sätt dig så att du har uppsikt över ingångar och nära till en alternativ utgång om det skulle behövas. Se dig över axeln då och då, ta för vana att sitta med ryggen mot vägen med god överblick där du vistas och lyft blicken så att du har möjlighet att upptäcka och agera på hot snabbt och effektivt. Ju mer ouppmärksam du är och ju mer sårbar du ser ut att vara – desto mer attraktivt offer är du. Gör kloka val som att gå över till andra sidan om du känner dig förföljd eller om du ser en person framför dig som verkar hotfull, påverkad eller liknande. Tänk igenom vad du har du på dig och med dig som kan bli användbart om du behöver försvara dig; en dator, tung väska, ditt bälte, nycklar mm. Det är inte meningen att du ska se potentiella faror överallt, se det som en möjlighet att stimulera ditt minne, din uppmärksamhet och ditt strategiska tänkande och bli säkrare på kuppen.

Lyssna gärna på den här podden om situationsnärvaro med Patrick van Horne.

 

Scroll to Top