Slagträning Mitts

Operator, fighter eller warrior?

Vad är det som gör att Krav Maga är så effektivt, lätt att lära och utöva? Svaret är att teknikerna bygger på naturliga responser och intuitiva, logiska rörelser. Det gör att du relativt snabbt utvecklas och gör framsteg i träningen. För att utveckla skicklighet och förmåga nog för att använda din kunskap i skarpa lägen krävs dock målmedvetenhet, tålamod och hård träning. Du behöver träna, fokusera, förstå, uppleva och lära.

Syftet med träningen

Om du skulle ställas inför ett oväntat våldsamt överfall – vad är då avgörande för hur väl du lyckas försvara dig själv eller dina nära och kära? Till stor del handlar det om hur du tränar, vad du strävar efter med din träning och om du är beredd på att lägga den tid och det engagemang som behövs för att bli erfaren och skicklig. Teknisk skicklighet är en viktig del av träningen men viktigare ändå är att kunna avgöra när du ska använda vilken teknik och att snabbt kunna förändra din motattack om situationen kräver det. I en verklig konfrontation behöver du ha förmågan att fatta snabba beslut under press, kunna improvisera, snabbt ställa om och anpassa dig när förutsättningarna ändras, vara tekniskt skicklig, taktisk och mentalt stark. Det är därför viktigt att i träningssituationen varva teknisk träning med verklighetstrogna scenarion med hög stressnivå och flera angripare. I takt med att du utvecklas och når högre rank är tanken att du ska gå från att vara en operator till att bli en warrior. Nedan beskriver vi vad det innebär.

Operator

När du börjar din Krav Maga träning är du gissningsvis på en i huvudsak teknisk nivå. Ditt fokus ligger på att förstå, öva och automatisera de tekniker du presenteras för. Du kan sparka och slå och utföra det du blir tillsagd att göra. Du är en Operator. I detta läge i träningen behärskar du ännu inte förmågan att improvisera och har oftast inte heller den tekniska, fysiska och mentala förmåga som krävs för att kunna fortsätta slåss om den ursprungliga tekniken misslyckas eller om den som attackerar återkommer med en ny attack, mer aggressivitet eller om du helt plötsligt står emot fler angripare. Det blir lätt för mycket att samtidigt som du försvarar dig själv och gör en motattack scanna efter fler angripare eller faror, leta efter flyktmöjligheter och vara medveten om hur du rör dig och positionerar dig i förhållande till personen som attackerar dig.

Fighter

I takt med att du utvecklas i träningen ökar din förståelse för och kunskap kring principerna i Krav Maga. Slag- och sparkteknikerna blir bättre och likaså förmågan att slåss. Du har tränat dig mentalt och har inställningen och förmågan som krävs för att hantera olika situationer och anpassa dig efter hur de förändras. Misslyckas din ursprungliga teknik betyder det inte att du får panik eller ger upp, din förmåga att anpassa dig och det självförtroende det medför gör att du kan lösa situationen. Du har utvecklat en förståelse för hur viktigt det är att avsluta varje attack genom att få din motståndare att antingen inte kunna eller vilja fortsätta attacken, genom att scanna efter faror eller leta efter flyktvägar. Du låter dig inte påverkas av vem du har framför dig, vilken miljö du befinner dig i eller om du har en eller flera motståndare, du löser de problem du ställs inför. Du har blivit en Fighter.

Warrior

Ju mer du tränar desto större förståelse för systemet utvecklar du. I takt med att de fysiska, tekniska och mentala förmågorna utvecklas rör du dig mot att bli en Warrior, en högre nivå av fighter. En warrior har erfarenhet och skicklighet nog för att på ett ännu mer framgångsrikt sätt anpassa sig efter miljön och förutsättningarna, kan smidigt och lätt röra sig från en teknik till en annan och hittar vägar att anpassa tekniken så att den bäst löser problemet. Vid det här laget har du investerat så mycket i dig själv och din träning att du är skicklig på att läsa av olika situationer, bedöma hur farliga de är, vilka val och möjligheter du har och därefter välja den bästa responsen. Läs mer om reaktionsförmåga och beslutsfattande här.

Användbar träning

Ska du kunna klara av en oväntad och våldsam attack räcker det alltså inte att vara tekniskt skicklig och fysiskt stark även om det är en bra grund att utgå ifrån. Du behöver kunna lösa problemet du ställts inför oavsett hur situationen ser ut eller hur den förändras. Målet är att du ska ha kontroll över situationen. Du behöver bli en warrior.

Så träna hårt och säkert och sikta mot att hela tiden bli bättre och skickligare!

Lycka till!

Nyfiken på att träna med oss? Här hittar du intresseanmälan.

Hör Eyal Yanilov, huvudinstruktör för Krav Maga Global prata om Krav Maga i denna video

Scroll to Top
Scroll to Top