Slag på stora mittsar, självförsvarssakademin

Krav Maga och självförsvar

Vad är Krav Maga?

Krav Maga är i många kretsar ett okänt begrepp. Kanske beror det på att Krav Magan kom till  Sverige förhållandevis sent om man jämför med många andra kampsporter som Karate, Kung Fu och Muay Thai. Senaste tiden har den dock vuxit sig allt större eftersom relevansen i att kunna Krav Maga har blivit alltmer påtaglig. Många vet dock fortfarande inte vad det innebär att träna Krav Maga eller hur träningen ser ut.

Undvika våld och konfrontationer

Kortfattat kan man säga att Krav Maga går ut på en sak och det är att undvika och överleva våld och konfrontationer. Det finns således inga regler att förhålla sig till och man får bruka alla möjligheter som finns för att klara sig ur situationen.

Träningen handlar mycket om att träna upp sin situationsnärvaro d v s att upptäcka och undvika farliga situationer innan de har eskalerat. En annan viktig del av träningen är att förstå det psykologiska spel som oftast uppstår mellan gärningsman och eventuellt offer. Vi tränar därför mycket på kroppsspråk, uppträdande och verbalt avväpnande kommunikation. Detta för att i allra mesta mån undvika att behöva försvara oss fysiskt.

Träningen fokuserar också på situationer där det av olika skäl blir nödvändigt att försvara sig fysiskt. Det kan handla om att du inte upptäckt hotet i tid och förstår, trots att du försöker, att du inte kommer att kunna prata dig ur situationen. Du bedömer att du behöver ta första steget i preventivt självförsvar d v s försvara dig fysiskt. Du slår utifrån de förutsättningarna du har och utifrån det situationen kräver för att sedan omedelbart lämna platsen och ringa efter polis.

Ett annat möjligt scenario är att du inte lyckats ta dig ur situationen eller kunnat bedöma när rätt läge var att slå och nu tjuter det i öronen, du har svårt att se och hålla balansen. Du inser att du blivit slagen. Utefter dessa förutsättningar ska du nu snabbt ta dig upp, försvara dig och därefter lämna platsen och kontakta polis.

I vår träning behandlar och arbetar vi med kärnan av vad våld kan innebära på gatan eller i hemmiljöer utifrån perspektivet att vara det tilltänkta offret och hur vi ska göra för att ändra de förutsättningarna. Träningen är både fysisk, mental och rolig. I träningen ingår teknik- och fysträning, slag och sparkar, scenarioträning med olika förutsättningar allt ifrån en till flera gärningsmän, med och utan vapen, inom- och utomhus i trånga utrymmen mm, försvar mot olika former av attacker som slag, knivar och andra vapen, nedtagningar, chokes och försvar av tredje part. Alla tränar utefter sin egen nivå och sina förutsättningar. Det innebär exempelvis att du kan vara ung, äldre, vältränad eller mindre tränad, ha tränat kampsport och självförsvar tidigare eller vara nybörjare.

Träningen har inte bara målsättningen att vara användbar, den ska också fylla syftet att få deltagarna att komma i form genom att bli fysiskt och mentalt starkare, smidigare och uthålligare. Om du vill ha en allsidig,  fysiskt utmanande och lekfull träning – klicka här. 

 

Scroll to Top
Scroll to Top