Krav Maga Global

Krav Maga Global (KMG) är en organisation som uteslutande undervisar i Krav maga från källan, systemets grundare Imi Sde-Or (Lichenfeld). Systemet utvecklas och uppdateras kontinuerligt av Imis utvalda efterföljare och närmaste elev, KMG Chefsinstuktör Eyal Yanilov. Krav Maga finns i stora delar av världen och som aktiv elev på en av våra klubbar har du möjlighet att delta i träningar på andra klubbar under en kortare period. För detta krävs godkännande från din instruktör samt ett KMG-pass.

Vi på Självförsvarsakademin ser vårt medlemskap i Krav Maga Global som ett löfte till våra elever om att erbjuda den bästa Krav Maga undervisningen i Stockholm. Våra instruktörer åker kontinuerligt på instruktörsuppdateringar och utbildningar i KMG:s regi. Detta är också något som organisationen kräver för att man ska få tillåtelse att vara aktiv instruktör. Minst 36 timmar om året skall var KMG-licensierad instruktör delta i vidareutbildning och instruktörsuppdatering, annars har denne inte befogenhet att undervisa i KMG:s regi.

Dessa instruktörsuppdateringar sker lite varstans i världen, däribland England, Irland, Danmark, Norge och givetvis – Israel.  Förutom den rent formella utbildningen som sker vid dessa träningstillfällen är också dessa träningsläger utmärkta tillfällen för våra instruktörer att dela värdefulla erfarenheter med andra tränare från andra delar av världen.

Eyal Yanilov - Krav Maga Globals grundare

Eyal Yanilov (bilden) är grundare av Krav Maga Global och arbetar löpande med att undervisa och uppdatera instruktörer världen över för att säkerhetsställa att undervisningen håller hög standard. Till sin hjälp har han ett några få utvalda instruktörer på expertnivå i sitt Global Team, en dessa instruktörer är Tommy Blom (Expert 5) från Sverige. Instruktörerna i KMG’s Global Team har stor erfarenhet inom Krav Maga och undervisning världen över. Global Team är ansvariga för utbildningen av nya civila instruktörer, graderingar och test av elever och instruktörer samt även att undervisa i defensice tactics, hand-to-hand combat, self-defence and fighting skills för alla avdelningar inom militär och polis, VIP protection, SWATs and Intervention Teams, Anti-Terroristenheter och säkerhetspersonal. Global Team arbetar med in-house program, etablering och kontroll av träningssystem för ovanstående enheter samt kvalificering av in-house instruktörer.

Krav Maga Global i Sverige (och Stockholm)

KMG har funnits i Sverige sedan en lång tid tillbaka och det finns klubbar på många olika ställen i landet.  http://www.kravmaga.se/klubbar.html

Självförsvarsakademin är den äldsta nu existerande klubben som finns i Stockholm och vi är mycket stolta över att under hösten 2015 ha tagit de första stegen i återetableringen av varumärket i Stockholm.

 

Scroll to Top
Scroll to Top