Inrättande av stipendium (och lite om Kids Instructor Course)

Självförsvarsakademin IF inrättar härmed ett stipendium med motivet att sprida kunskaper om självförsvar och Krav Maga i Stockholm. I praktiken innebär det här att elever på Självförsvarsakademin kan söka vårt stipendium för att täcka kostnader som uppstår för att fortbilda sig inom Krav Maga Globals system.

Vi ser dagligen genom vår verksamhet att det finns ett stort behov av att lära sig Krav Maga och självförsvar och att det därför är av största vikt att det tillkommer fler instruktörer så snart som möjligt. Detta är ett första steg för att uppnå detta och vi är nöjda med att förhoppningsvis snart kunna tilldela de första sökande stipendier för att gå Kids Instructor Course.

Kids Instructor Course är ett första steg mot att bli certifierad Krav Maga Global instruktör och är en utbildning som kräver att man redan är P3:a för att få gå den. Kids Instructor Course är inriktad på hur man undervisar Krav Maga och Självförsvar för barn i åldern 6-13 med allt vad det innebär. De största skillnaderna med att undervisa de här ålderskategorierna är givetvis den gruppdynamik som uppstår med barn och de pedagogiska skillnader som finns i att instruera någon som är 9 mot någon som är 32.

Rent teknikmässigt är barnvarianten av Krav Maga dessutom mjukare än den vuxna varianten. Fokus ligger snarare på att undkomma än att oskadliggöra angripare även om det för den sakens skull inte är ett impotent försvarssystem. Ett exempel är sättet man följer upp en spark på. I det vuxna Krav Maga systemet blockerar man sparken med sitt ben för att sedan omedelbart följa upp med attacker. I barnsystemet däremot ligger fokus på att så snabbt som möjligt ta sig därifrån.

Scroll to Top