Hantera hot och konfrontation

Vid en våldsam eller hotfull konfrontation är det viktigt att komma ihåg att du har fler möjligheter än att slåss. Varje situation är unik. När du beslutar dig för vad du ska göra, behöver du ta hänsyn till hur du fungerar, vilken erfarenhet du har, vem du är med och hur situationen ser ut. Är du ensam eller med dina barn, mindre eller svagare än din motståndare, finns det flyktvägar, är utrymmet trångt och mörkt e t c. Kan du så är det alltid bäst att du tar dig ifrån den hotfulla situationen. Det kan av olika skäl inte vara värt eller befogat att slåss. Målet är att du i träningen ska skaffa dig så pass mycket erfarenhet och kunskap att du kan välja den smartaste responsen utifrån det givna läget.

Fem allmänna responser på hot

Ge upp/följa – innebär att du inte gör något fysiskt motstånd gentemot motståndaren och att du ger efter för eventuella krav. Ett val som kan användas temporärt för att skapa en öppning för att agera på något annat sätt när tillfälle ges. Viktigt här är att vara uppmärksam, taktisk och inte släppa garden. Utsätts du för ett rån och ger efter för kravet på dina tillhörigheter kan det ändå komma en fysisk attack som du behöver vara beredd på. Så snart du kan är målet att förflytta dig från den hotfulla situationen.

Fly – vilket innebär inget eller minimalt med fysiskt våld. Du förflyttar dig från faran genom att fly därifrån på ett kontrollerat sätt, du vill helst inte fly i panik. Framförallt inte om motståndaren är beväpnad. Att välja att fly är oftast det bästa sättet att hantera en konfrontation på.  Gör det till en vana att hålla koll på olika möjliga utgångar.

Desarmera genom att prata eller ignorera – innebär att du på ett icke våldsamt sätt pratar dig ur eller ignorerar provokationen för att situationen skall lugna sig. Tänk på att vara fysiskt beredd under tiden. Exempelvis genom att händerna uppe (på ett icke hotfullt sätt) och redo, håll avståndet och genom att inte vända ryggen mot motståndaren. Håll koll på din omgivning under tiden.

Hållning – innebär att du genom ord och kroppsspråk avskräcker eller skrämmer motståndaren och på så sätt hindrar den från att attackera. Här ingår att använda vapen eller vanliga föremål som nycklar, vätska eller annat. Tanken är att du attackerar motståndarens vilja att slåss. Det här är en vanlig respons hos djur. Exempelvis att visa tänderna, resa ragg eller morra för att imponera på och avskräcka motståndaren. Här ingår också att spela upp panik eller olika former av galna uttryck som kan avskräcka motståndaren. Den här strategin kräver självförtroende. Du kan exempelvis säga “stop – stanna där!”, “Backa!” eller “jag vill inte ha bråk!”. Med flera motståndare kan du välja att attackera den första fysiskt och därefter med aggressivitet kommendera de andra att backa.

Slåss – här använder du fysiskt våld för att kontrollera, skada eller avskräcka motståndaren från att fortsätta attacken/den fysiska konfrontationen. Avslutas då motståndaren inte längre kan eller vill slåss mer. Målet är att du ska ha bra kontroll över dig själv och använda så lite kraft och våld som möjligt, anpassat efter situationen.

Ofta kan vi behöva kombinera flera av responserna, antingen genom att använda dem en efter en eller genom att använda flera av dem samtidigt. Exempelvis att slåss och sedan fly eller först ge upp/följa och sedan fly. Målet är att vi ska matcha respons utifrån omständigheterna och typ av hot.

Krav Maga

De här olika sätten att hantera hot på är viljestyrda responser som du har medveten kontroll över. Det finns också responser vi inte styr över som panik och frysreaktion. Ett av målen i träningen är att undvika att hamna i ett läge då någon av dessa responser slår till. Läs mer om reaktioner vid stress och hot här.

Det är viktigt att komma ihåg att det är svårt att fatta beslut under stress. Det är därför alltid bäst att du försöker förflytta dig från den hotfulla situationen. Exempelvis om du är osäker, överraskas av attacken eller om du är i någon form av underläge. Är det möjligt är det alltid bäst att undvika konfrontationer men det kan finnas situationer då det inte finns något annat val än att slåss. Krav Maga ger dig verktygen du behöver för att agera taktiskt, undvika konfrontationer och försvara dig när inga andra möjligheter finns.

Målet med träningen är att du ska vara mentalt, fysiskt, tekniskt och taktiskt på en nivå där du är redo att hantera konfrontationer på bästa vis och kunna slåss när du behöver. Då behöver du ha bra kontroll över dig själv, situationen och förmågan att välja den bästa strategin.

“So that one may walk in peace”. Imi Lichtenfeld  (utvecklade Krav Maga på 1930-talet).

 

Scroll to Top
Scroll to Top