Försvar mot flera motståndare

Din bästa strategi om du skulle möta flera motståndare är alltid att ta dig därifrån. Du stannar bara och slåss om inga andra utvägar finns. Oddsen är helt enkelt för dåliga. Tänk dig att du möter en motståndare som du har 60 % chans att klara dig emot. Tänk dig sedan att du står inför två motståndare med samma odds. Helt plötsligt har du (0,6 x 0,6 = 0,36) 36 % chans att vinna fighten. Dina odds försämras med andra ord drastiskt ju fler angripare det handlar om. 

Flera motståndare är ingen lek men inte omöjligt, se den här videon om att handskas med flera motståndare.

Vad menas med att fly?

Fly kan vara lättare sagt än gjort. Du kanske är omringad, flyktvägen blockerad, du kanske blir attackerad i en bil eller något annat stängt utrymme, ligger på marken eller blir fasthållen. Du kanske har dina barn med dig eller är skadad.

Flyr du i panik riskerar du att ramla på något, att angriparna hinner ifatt dig eller att du råkar illa ut för att de är beväpnade. För att lyckas fly utan att bli skadad behöver du agera och positionera dig taktiskt och vänta in rätt tillfälle.

Ibland kan att fly betyda att vi köper oss mer tid eller förflyttar oss för att bättre kunna hantera situationen. Det kan handla om att byta vagn på ett tåg eller ta dig till ett annat rum där du kan blockera dörren och kalla på hjälp.

Taktisk positionering

Det är oerhört viktigt att du vet hur du ska positionera dig om du ställs inför flera angripare. Du vill inte bli omringad, behöva ta slag och sparkar från flera angripare samtidigt, bli upptryckt mot en vägg eller hamna på marken. Du vill därför placera dig själv taktiskt så att du bara behöver slåss mot en motståndare i taget och samtidigt hela tiden har överblick över situationen.

Slagzonen – Se alltid till att du positionerar dig så att du bara har en motståndare på en armlängds avstånd (i slagzonen). På så sätt undviker du att behöva slåss med två motståndare på en gång eller att bli greppad och fasthållen.

Positionera dig så att du ser alla motståndare – förflytta dig så att du hela tiden ser alla motståndare. Låt ingen ställa sig snett bakom eller bakom dig.

Motståndarna på ett led – Målet är att få angriparna på ett led där du befinner dig i ena änden av ledet. Slåss inte mot personen i mitten då du lätt kan bli omringad då.

Använd en person som skydd – Greppa den person som är närmast dig (i början av ledet) och använd som skydd eller barriär.

Undvik ”The center of mass” –  om angriparna står ojämnt fördelade se till att du hela tiden står närmast den grupp med minst angripare.

Slagtaktik

”The line of fire” – Om du har en motståndare snett bakom den du tänker attackera är risken stor att ditt slag kommer att blockeras av den motståndaren.

Mjuka och lätta mål – Attackera mjuka mål som öron, ögon, hals eller lätta mål som lår och överarmar.

Attackera motståndarens balans – genom att greppa nacke eller armar och fösa runt hen.

Använd dig av det som finns i miljön – exempelvis möbler, väggar e t c som skydd för din ena sida.

Här en video med 5 viktiga regler för att överleva och försvara dig mot flera motståndare.

Fler strategier

Avskräck dina angripare – Genom att attackera en eller två motståndare på ett snabbt och övertygande sätt kanske du slipper slåss med resten. Det kan ur en psykologisk synvinkel avskräcka de andra eller åtminstone få dem att tveka. Ge motståndarna så lite tid som möjligt att koordinera sin attack mot dig.

Var uppmärksam – Notera flyktvägar, helst innan fighten är ett faktum, annars under fighten. Öva på att positionera dig själv så att du kan fly innan fighten har börjat, efter att du attackerat en motståndare och under själva fighten.

Vanliga objekt – om du inte kan fly, positionera dig på ett sätt som gör att du kan komma åt olika objekt att försvara dig med.

Posering – om du varken kan hitta flyktvägar eller få tag i något att använda som vapen kan du använda röst och kropp på ett sätt som kan uppfattas som hotfull och på så sätt vinna tid.

Tillflykt – om du inte kan fly så kanske du kan hitta tillfälligt skydd någonstans i väntan på hjälp. Gärna där du kan låsa in dig eller blockera vägen för angriparna.

Trånga utrymmen – du kan också leta efter ett ställe som erbjuder skydd från att bli attackerad av flera angripare samtidigt. Mellan två bilar, bredvid en möbel, en pelare, smal hall e t c. Se till att du inte kan bli överrumplad bakifrån.

Det finns alltså en hel del du kan göra för att öka på dina odds om du skulle möta flera angripare. Slutligen – kolla in den här iscensatta men snygga fighten mot flera motståndare 🙂

I nästa inlägg djupdyker vi i Krav Magans historia.

Scroll to Top