Fasthållningar och strypningar

Det finns många olika sorters fasthållningar och strypningar. Det kan handla om att någon försöker hålla fast dig så du inte kan röra dig, försöker förflytta eller skada dig. För att effektivt kunna försvara dig mot fasthållningar behöver du kunna avgöra om fasthållningen och situationen den sker i är farlig eller inte. Låt oss titta lite närmare på olika fasthållningar och strypningar och hur en kan hantera dem.

Fasthållningar som begränsar din rörlighet – den som attackerar försöker kontrollera dig genom att exempelvis ta tag i din handled, din tröja eller håller fast dig i en bearhug. Den här sortens fasthållningar är varken farliga eller särskilt smärtsamma men de hindrar din rörelseförmåga och kan vara stressande.

Fasthållningar med förflyttning – den som attackerar puttar eller drar i dig för att förflytta dig på något sätt, exempelvis genom att ta tag i håret eller i dina kläder och dra ner dig på marken. Fasthållningarna är i sig inte farliga men själva situationen de sker i kan vara farlig. Nedan ett klipp med ett kidnappningsförsök.

Fasthållningar med kast – den som attackerar dig använder någon form av fasthållning för att kasta dig till marken. Här är risken för skada stor. Handlar det om asfalt eller något annat hårt underlag kan kastet till och med bli dödligt, särskilt om den som attackerat dig landar ovanpå dig. Det är också farligt om du ligger ned och den som kastat dig till marken står upp och fortsätter attackera dig med exempelvis sparkar, slag eller ett vapen.

Fasthållningar som skadar – här handlar det till exempel om strypningar som hindrar luft från att nå lungorna eller hindrar blodflödet till hjärnan. När blodkärlen slutar transportera blod till hjärnan kan du bli medvetslös på ca fem sekunder, fortsätter personen att hålla fast dig och hindra blodflödet kan du vara död inom 2-5 minuter. Vissa strypningar kan också skada nacke och ryggrad.

Fasthållning som en förberedelse för en mer komplex attack – den som attackerar dig tar tag i din tröja med båda händerna för att därefter knäa dig i skrevet eller med en hand tar tag i din tröja och sen slår eller knivhugger dig. Här är inte själva fasthållningen det värsta problemet utan den attack som kommer efter. Här blir det viktigt att du kan identifiera och hantera den mer farliga aspekten av den komplexa attacken.

Kombinationer av attacker och farliga fasthållningar – den som attackerar håller fast dig samtidigt som hen attackerar dig på något annat sätt. Exempelvis stryper och skallar dig, gör ett headlock och kastar dig i marken eller en stryper och knivhotar dig.

Lösningen

Kan vi förhindra en fasthållning? Absolut! För att effektivt stoppa ett försök till fasthållning eller strypning behöver du kunna avgöra vilka intentioner den som attackerar dig har.

Om du uppfattar den andres intention redan på långt håll kan du försvara dig genom att använda din röst, sparka, slå eller använda ett objekt. Därefter förflyttar du dig från den farliga situationen på ett kontrollerat sätt. Upptäcker du attacken först när personen är nära har du mindre tid på dig. Då behöver du istället skydda dig själv genom att förflytta kroppen och använda ett handförsvar för att förhindra att den som attackerar får tag i dig.

Om du blir fasthållen

I de fall du inte hinner förhindra fasthållningen behöver du försvara dig med en fritagningsteknik eller någon annan form av försvar eller attack. Inom Krav Maga finns olika tekniker för att ta sig ur kvävningar och strypningar, hårdragningar, när någon tar tag i dina handleder, bearhugs med mera. Teknikerna tränas i olika positioner såsom sittande, stående, liggande, gåendes och i olika miljöer och situationer. Här några exempel på fasthållningar och hur en kan försvara sig mot dem.

En ofarlig fasthållning som att någon tar tag i din tröja kan kännas stressfylld och begränsande men kräver oftast bara att du tar dig ur den på ett ickeaggressivt sätt, och/eller pratar lugnande och därefter tar dig därifrån. Är situationen farlig behöver du försvara dig och göra en motattack så snart som möjligt.

Farliga fasthållningar som förhindrar blodflödet till hjärnan eller trycker mot din ryggrad kräver att du snabbt och effektivt tar dig ur dem och simultant levererar en motattack. En farlig fasthållning i en farlig situation kräver att du lärt dig identifiera de olika komponenterna i den multiproblematiska situationen så du kan fokusera på den farligaste attacken först.

Behöver du hantera flera motståndare behöver du snabbt kunna läsa av situationen och kunna dela din uppmärksamhet så du kan identifiera och handskas med den farligaste attacken först. Exempelvis kanske du blir strypt av en person samtidigt som en annan försöker knivhugga dig. Här behöver du snabbt avgöra hur nära personen med kniv är, från vilken vinkel attacken kommer ifrån och vilken typ av strypning det handlar om.

Krav Maga träning

En viktig del av träningen är att öva på att fatta beslut och lösa problem. När du lär dig handskas med fasthållningar och strypningar lär du dig först teknikerna. Du tränar på situationer där du upptäcker dem tidigt och kan parera dem och där du blivit fasthållen. Därefter tränar du på att modifiera teknikerna för att kunna hantera olika sorters fasthållningar, exempelvis framifrån, från sidan, bakifrån, mot en vägg, sittandes eller i andra situationer som i en bil, i en bassäng mm. Träningen sker också under olika förutsättningar: med olika sorters kläder, i mörker, utomhus och med olika mycket mental och fysisk press.

Här en preview från Max Krav Maga där Eyal går igenom tekniken för headlock från sidan.


https://www.maxkravmaga.com/

Målet med träningen är att du ska kunna läsa av olika situationer och intentioner och klara av olika sorters attacker under en mängd olika förutsättningar. Lycka till!

Scroll to Top