Boxning

Boxning är en av de äldre kampsporterna som återfinns i västvärlden. Det finns vissa belägg för att boxningen blev en erkänd olympisk sport nästan 700 år innan Kristus födelse. Den moderna boxningen tros ha uppstått någon gång i mitten av 1800-talet. I vårt nutida samhälle finns en image kring boxningen som en nästan meditativ våldets dans. Ofta är också den mediacirkus som omgärdar de större matcherna en stor del av fighten – de mentala påhoppen brukar hagla mellan de två kämparna som ska upp i ringen.

Några skildringar som tar upp boxningens olika sidor är Million Dollar Baby, Tjuren från Bronx och Rocky. Boxningen var också under 1900-talets mitt, till viss del, en politisk arena. Det tydligaste exemplet på detta är Mohammad Ali.

Mohammad Ali

Mohammad Ali - Världens bäste boxare

”Float like a butterfly, sting like a bee.”

Mohammad Ali var en kontroversiell amerikansk boxare som var aktiv på 60-talet. Förutom att vara sin tids bäste slagskämpe i ringen var också Mohammad aktiv i samhällsdebatten. Han vägrade att gå med i armén och motsatte sig Vietnamkriget på 70-talet, och han konverterade även till islam.

Rent boxningsmässigt var Ali känd för sin teknik och förmåga att förutse fighter. Han hade ett lätt anslag och en känsla för sporten som få andra boxare har uppvisat vare sig före eller efter hans storhetstid. Diskussionerna om hur bra Ali egentligen var blir också svårbedömda eftersom han var avstängd från att boxas mellan åldern 25 till 28 – en tid då han förmodligen hade kunnat prestera sitt allra bästa. Det är på grund av alla de olika viktklasserna och organisationerna (och medföljande tävlingar) i boxning svårt att tala om vem som helt objektivt är bäst i världen. Ingen boxningsconnoiseur av rang skulle dock få för sig att tala illa om Mohammad Ali, som själv refererade till sig själv som ”The World’s greatest”.

Scroll to Top