Rakt slag

Tips för att hålla nyårslöftet – komma i form 2018

Inför träningsåret 2018

Nu är det nytt år och för många är det förenligt med ett nytt försök att komma i form. Vi på Självförsvarsakademin skulle därför via Hugo Wolgers, vår huvudtränare, vilja dela med oss av hans bästa tips för hur du kan lägga upp en vinnande strategi för att uppnå dina träningsmål 2018.

Motivation

Ett vanligt misstag vi ofta gör är att vi sätter upp mål utan att ta hänsyn till hur viktig motivationen är. Många av oss känner nog igen hur planen på att komma iväg till gymmet tre gånger i veckan ibland inte blir mer än ett par tillfällen innan olika ursäkter börjar smyga sig in och hindrar dig från att träna. Plötsligt har det gått flera veckor utan att du tagit dig till träningen och det känns som om du är tillbaks på ruta ett igen.

Belöningen i form av förbättrad kondition, styrka, smidighet eller att ha blivit bättre på det du valt att träna visar sig först efter flera veckor eller till och med månader vilket också kan göra det svårare att upprätthålla motivationen. Det första tipset är därför att välja en träningsform där det inte bara är det uppnådda målet som motiverar utan också vägen dit. Träningen behöver vara tillräckligt meningsfull och stimulerande för att du ska kunna motstå andra lockande erbjudanden, komma iväg trots trötthet, regnigt väder, tillfällig träningsleda eller annat som hindrar dig från att upprätthålla din träning.

Rolig, användbar och relevant

Just den här kombinationen – en träningsform som är rolig, användbar och relevant ökar dina chanser att lyckas med din träning. En träning som är rolig räcker långt men kanske inte hela vägen. Är den också användbar och relevant har du ännu bättre förutsättningar för att lyckas nå dina mål och uppskatta vägen dit. Jag ska berätta varför.

Rolig

som lockar till munterhet

Att träningen ska vara rolig kan ju för många vara en självklarhet. Trots detta så ser jag ideligen folk som stångar sig blodiga med träningsstrategier som de absolut inte tycker är – just roliga. Precis som beskrivits här ovan ligger problemet ofta i att den inre motivationen saknas och du skulle antagligen ha mycket lättare att gå till träningen om du verkligen uppskattade att gå dit. Så börja med att ställa dig frågan vad tycker du är viktigt och roligt med din träning? Är den sociala gemenskapen viktig? Vill du träna själv eller peppas du av att träna tillsammans med andra? Är det viktigt med variation i träningen? Behöver du ha ett konkret mål att träna mot? När du vet vad som är viktigt för dig utöver att komma i form vet du också vad som kommer att hjälpa dig när motivationen tryter.

När du väljer träningsform prova att visualisera hur det skulle vara och kännas att exempelvis klättra, träna Muay Thai, dansa Salsa, gå till gymmet eller boxas flera gånger i veckan. Känner du instinktivt att det är något du skulle se fram emot, då är du en god bit på väg.

Användbar

som en har god nytta av, gärna i flera olika sammanhang

Att en träningsform är användbar kan handla om flera olika saker och se olika ut för olika personer. Kanske tränar du för att du tänker att du har nytta av att bli starkare, få bättre kondition och koordination, för att du mår bättre och orkar mer när du tränar och att du har nytta av det i flera olika situationer i vardagen eller på arbetet. Väljer du Krav Maga kanske du förutom det nyss beskrivna också upplever att du har nytta av att utveckla din situationsnärvaro, förmågan att läsa av olika situationer, hantera dina känslor eller vill öka ditt självförtroende genom att stärka tilliten till att du klarar av olika utmanande situationer. Kanske märker du att en positiv bieffekt av att träna på att sätta gränser i träningen ökar din förmåga att sätta gränser i vardagen?

Relevant

som hör till saken, betydelsefull i sammanhanget

Relevansen handlar i detta fall om att den träning du väljer också har en betydelse för dig och för något du vill uppnå eller bemästra i ditt liv. Krav Maga kan vara relevant för dig om det får dig att känna dig tryggare och om du vill kunna skydda dig själv och andra om det skulle behövas. Vi vill hävda att Krav Maga i jämförelse med exempelvis Karate är mer relevant om du tränar för att kunna försvara dig. Vill du läsa mer om Krav Maga klicka här. Karate kan vara en både rolig och användbar träningsform men den är inte särskilt relevant om du skulle bli attackerad av flera angripare. När du en dröm om att hålla på med MMA är det omvänt inte särskilt relevant att träna Krav Maga. De regler som finns i MMA motsätter sig många av de tekniker som utövas i Krav Maga. Du skulle heller inte få användning av de överrumplingstaktiker eller psykologiska spel som brukas i situationer av våld på gatan och som är viktiga i Krav Magan. Den träning vi lär oss i Krav Maga är således anpassad för oförutsedda situationer med en eller flera angripare, tillhyggen och eventuellt dödligt våld vilket helt och hållet förändrar förutsättningarna i utövande av tekniker och strategi och skiljer sig väldigt mycket ifrån en planerad match med regler och domare.

Sammanfattningsvis har du goda chanser att lyckas med din träning, nå dina mål och ha kul under tiden om du vet vad som motiverar dig och om du väljer en träning som är rolig, användbar OCH relevant!

Vill du börja träna Krav Maga och självförsvar, så kan du gå in och anmäla dig här.

Lycka till och kör hårt!

Scroll to Top